Elevene betenkt over eksamenskutt

Tiendeklassingene på Nattland skole reagerer med skepsis på den usikre situasjonen som oppstår når den tradisjonelle avgangseksamenen forsvinner.