Ny lokførar-krise i NSB

NSB står i fare for å måtte redusera rutetilbodet med fem prosent frå neste haust. Flåmsbana er truga av omfattande vinterkutt.