Angrep på Irak er ikke berettiget

Et viktig prinsipp for enhver rettsstat er at den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist.