Nyttårstale, media og mobbing

Både kongen og statsministeren har i sine nyttårstaler tatt for seg temaet mobbing, og de har prisverdig nok satt dette temaet på dagsordenen. Vi er alle mot mobbing, på lik linje med at vi er mot sult, fattigdom, krig og urettferdighet. Det er også bra at våre ledere (kongen og statsministeren) er på linje med folk flest i disse sakene.