Tvang og folkestyre

Forrige runde med tvangssammenslåing av kommuner ble avlyst i 1995 da alle partiene i Stortinget, unntatt Ap, støttet Senterpartiets forslag om at «fremtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner der kommunestyret, eller innbyggerne ved folkeavstemning har gått imot kommunesammenslåing».