Fremtiden er sosialliberal

Frihet for enkeltmennesket og ansvar for hverandre er essensen i den sosiale liberalismen.