Varm bybanedebatt

Vår tidligere dyktige rådmann, Haldor Høyte og vår dyktige forfatter Gunnar Staalesen, har kastet seg ut i bybanedebatten på hver sin side. Høyte mot, Stålesen for.