Hvor er våpnene?

Krigen i Irak er så godt som over, men hvor er masseødeleggelsesvåpnene?