Artenes opprinnelse

Det blir i dag diskutert for og imot Darwins lære om "artens opprinnelse".