Ingen opplysninger underslått

Jeg viser til oppslag i BT 21.02.03, med overskriften «Økende motstand mot ny brannstasjon».