Folketom byane

Samtlige illustrasjonsbilder jeg har iakttatt der den planlagte bybanen er fremstilt, viser tomme vognsett.