Landet gror til

Kulturlandskapet gror til like snøgt som etter at store deler av befolkninga døydde under Svartedauden. Ei omlegging av landbrukspolitikken kan kanskje bremsa denne dramatiske endringa.