Kampen mot fornuften

BT retter 22. juli fokus på de store trafikale problemene byråd Nils Arild Johnsen har skapt ved å strupe trafikken i Lars Hilles gate/Christies gate til ett kjørefelt, og la den meget begrensede kollektivtrafikken som passerer disse gatene få boltre seg i et eget felt.