Velkommen til Bergen!

Altfor ofte ser vi politikere knytte innvandrere til kriminalitet, altfor sjeldent ser vi dette gjenspeile virkeligheten.