Hva skjedde med Høyre?

Høyre vil legge forholdene til rette for næringsutvikling i Bergen, men partiets strategi for Bergen sentrum virker lite overbevisende.