Elendig beredskap i norske kommuner

Kommunene er i krise fordi KLP har tapt penger i aksjer og fond. En terrorhandling i USA er årsaken. Hadde terroristene forutsatt at dette skulle skje?