Kamp mot vannmøller

I Bergens Tidende 21. oktober kommenterer Jan F. Andersen-Gott, direktør i KS Bedrift, to kronikker om hjemfall (BT 10. og 11. oktober).