Å villede en debatt

BT sin forside 15. mai har overskriften «Admiral tier om dobbeltrolle», fulgt opp av artikkel på side 6. Det gjelder kontreadmiral, tidligere generalinspektør i Sjøforsvaret Hans Kristian Svensholt (HKS) sitt innlegg 8. mai. I dette innlegget argumenterer han med faglig tyngde for behovet for nye MTB-er i Sjøforsvaret.