Stol på KrF, Jakobsen

Arne Jakobsen, fylkestingsrepresentant for Ap, reiser spørsmål om Kristeleg Folkeparti er til å stola på i satsinga på kollektivtrafikk. Det kan hermed stadfestast at KrF er til å stola på. Det syner viljen til å satsa meir på kollektivtrafikk slik det kom fram under landsmøtet til KrF nyleg.