Vil presse Microsoft

Landssammenslutninga av nynorskkommunar (LNK) oppfordrer kommuner, fylker og statsforvaltning om ikke å kjøpe den nye Office-pakken til Microsoft.