Presisering om oppkjøp og fusjoner

Bergens Tidende hadde onsdag 21. februar et oppslag om løftebrudd i forbindelse med oppkjøp og fusjoner. I den forbindelse har man referert noen uttalelser fra undertegnede. Jeg vil for ordens skyld presisere at jeg ikke har uttalt meg om Egil Gade Greve og hans rolle under fusjonen mellom Bergen Bank og DnC. Omtalen av oppkjøp og fusjoner utover Vestenfjelske Bykreditt/Norgeskreditt, står helt for avisens egen regning.