Mer enn kollektivpenger!

Det er helt riktig at det blir fokusert på hva kollektivtransporten koster og hvordan dette finansieres. Det er på sin plass at hovedproblemet synliggjøres, store regionale forskjeller i tilgangen på offentlige ressurser.