Apoteket setter ned prisen

Etter at BT hadde vært i kontakt med kjeden bak apoteket på Sartor Senter, ble apoteket bedt om å justere prisene i forhold til det Rikstrygdeverket dekker.