Sidemålundervising er nødvendig!

Joakim Haaland spør i BT tysdag 18.11. om sidemålsundervising er nødvendig, og svarer nei med det same, fordi nynorsk og bokmål er så like.