Utreder storkommune

Sju av kommunene i Hardanger-området er nå enige om å utrede om de skal slås sammen til en ny storkommune med vel 30.000 innbyggere.