Gamle fiender - nye venner

I 1999 bombet NATO serberne for å hjelpe albanerne. To år senere skal NATO og serberne slåss sammen - mot albanerne. Som BT korrekt påpeker i sin leder 13. mars: Dette er Balkan. Men ingen bør være overrasket over denne utviklingen.