«Psykiatriske pasienter i jern»

Oppslaget i BT søndag 8. september bør føre til en gjennomgang av praksis med bruk av politimakt overfor psykisk syke. Det må være et mål at bruk av fysisk makt overfor disse særlig sårbare pasienter blir redusert så langt det overhodet er mulig. Det er rett og slett opprørende at det ikke synes å være tilfellet.