Budsjettknipe i Bergens-området

Bergen, Os, Lindås, Askøy, Sund og Osterøy kommuner havner i trøbbel om BKK-salget utsettes. Alle har budsjettert med salgsinntekter i år.