Leiinga vil ikkje snakke

Leiinga i Kuba AS nektar å svare på spørsmål om det som har hendt.