Hvem har skylden?

Jeg har fulgt litt med i debatten om de økende strømprisene, men det er likevel en del spørsmål jeg ikke har fått svar på. De kommer frem av det følgende: