Pasienter får ulik informasjon

Norske pasienter får ulik informasjon om fritt sykehusvalg.