Sykehuskøer og ansvar

Jeg viser til et innlegg i BT 23. mai av professor emeritus Terje Gundersen. Til dette har jeg noen tilføyelser. Grunnlaget for tallene dr. Gundersen bruker er fra 1995-99 og er hentet fra en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening (nr. 25/2000) skrevet av dr. Dag Bratlid.