Bort med flypassasjeravgiften

For kort tid siden meldte Braathens at fremtidsutsiktene var så vanskelige at de ikke så noen andre muligheter enn å bli kjøpt opp av SAS. En slik forretningsmessig vurdering må respekteres.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 20 år gammel

Av Helge S. Dyrnes

Men beslutningen har brukermessige og politiske implikasjoner:

Mange har med god grunn – basert på erfaringer – uttrykt sterk bekymring over norsk næringslivs kostnader ved flyreiser.

SAS–Braathens-fusjonen vil klart gi mindre konkurranse for alle brukergrupper. Erfaringer har vist at det kun er sterk konkurranse blant likeverdige parter som har evnet å holde prisene i sjakk.

Det er også i debatten påpekt at fusjonen vil bety mindre mulighet til å oppnå gunstige rabattavtaler for bedrifter og storbrukere, når konkurranseelementet bortfaller. Dette vil bety mye.

I tillegg har ESA nå satt søkelys på fordelsprogrammene for det nye selskapet, noe som vil ramme norske passasjerer, men ikke andre selskaper i EU-området. Disse fordelsprogrammene representerer tross alt også en «rabatt». Alt dette betyr høyere kostnader for norske brukere og næringsliv.

I tillegg til disse konsekvenser, er norske flyselskap og brukere pålagt en høy særskatt – kalt flypassasjeravgift.

Det er over lang tid fremlagt dokumentasjoner på at denne særnorske, høye flypassasjeravgift

n rammer trafikkomfang og rutetilbud

n rammer Luftfartsverket – ved lavere avgifter og reduserer derved muligheten for fremtidige investeringer i Luftfartsverkets tilbud/flyplasser

n rammer driftsøkonomien for de flyselskap som har stor innenlands trafikk – les Braathens og SAS

n rammer og diskriminerer spesielt næringslivet i distriktene i forhold til Oslo-området, og norsk næringsliv i forhold til EU (som har betydelig lavere avgifter). Spesielt Nord-Norge er kommet dårlig ut ved omleggingene

n rammer alle grupper som gjør bruk av rabatterte billettsatser – til fritids— og besøksformål – pga. at avgiftsandelene er prohibitivt høye.

Bergen Næringsråd har i mange år advart mot disse konsekvenser. Dessverre ligger nå «regningen» på bordet.

Det kommer stadig flere argumenter for å gjøre noen viktige politiske grep. Og det må skje nå, slik at vi ikke får ytterligere underminering av aktørene i norsk lufttransport.

Hvor mange grunner trenger Stortinget for å gjøre det fornuftig – nemlig å ta bort flypassasjeravgiften, eller redusere den til EU-nivå? Publikum og næringsliv vil ikke forstå de partiene som har stått bak flypassasjeravgiften – som Den Norske Stat ikke har behov for. Partiene må ikke skylde på budsjettbalansen – hos en stat som «renner over» av inntekter. Og budsjettbalanse kan tilsynelatende flyttes i sene nattetimer – etter forgodtbefinnende hvis bare symbolsakene er gode nok.

Flypassasjeravgiften bør være en slik symbolsak – i de utfordringene norsk næringsliv står overfor – med en svekket vekst i Fastlands-Norge. Og anledningen er nå – ved revidert nasjonalbudsjett!

Publisert
BT anbefaler

Fikk tre og en halv times varsel

Frem med stoler, bord og QR-koder. Nå er det ikke mulig å bestille en øl i baren lenger.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Tom var lei av regnet i Bergen. Så havnet de på samme tur.

  2. Arild mister huset og familiegården når skipstunnelen skal bygges

  3. 19 innlagt med korona i Bergen

  4. 19-åring til sykehus etter voldshendelse i natt

  5. Eidsvågtunnelen stengte mot sentrum

  6. Bekymret for korona og høye strømpriser? Thea har et enkelt råd til deg.