Bort med flypassasjeravgiften

For kort tid siden meldte Braathens at fremtidsutsiktene var så vanskelige at de ikke så noen andre muligheter enn å bli kjøpt opp av SAS. En slik forretningsmessig vurdering må respekteres.