Israel, og så India

Israel og India melder seg til krigen mot terror og bruker USAs eksempel. USA støtter Israel, men ønsker ikke India i konflikt med Pakistan, USAs allierte mot Taliban og Osama bin Laden. Når supermakten anvender makt, venter den at andre ikke hermer, skriver journalist Georg Øvsthus.