Ras stenger Rv 48

En stor stenblokk sperrer riksvei 48 mellom Tysse og Eikelandsosen, ved Sævill om lag syv kilometer fra Tysse.