Barnas beste?

I den senere tid har det vært diskutert en del omkring den nye barnehagebehovsplanen som er ute til høring. Vi synes at det er på tide at vi som foreldre begynner å reagere. Er vi som foreldre klar over hvilke konsekvenser den nye barnehagebehovsplanen vil få for våre barn?