Politianmelde udugelige helsearbeidere?!

Nei - etter mitt syn - er dette helt feil reaksjon - her er leder av sosialkomiteen John Alvheim på villspor!