Brei samling mot smale vegar

Politikarar frå Vestlandet samlar seg for å få mest mogleg ut av Nasjonal Transportplan 2002-2011.