Behandlingen av asylsøkere

Mottaksleder Petter Borthen ved Vestlandsheimen statlige mottak retter krass kritikk av myndighetenes behandling av asylsøkere.