Ferjepassasjerar kan reisa gratis

Gratis for passasjerar, dyrare for bilar. Det blir følgjene av det nye ferjetakstsystemet som Vegdirektoratet vil innføra frå 2005.