Helse Bergen uten Nordåstunet?

I forbindelse med avisoppslag i dag, 21. august, der det kommer frem at Nordåstunet står i fare for å bli nedlagt, vil vi som tillitsvalgte uttrykke vår frustrasjon: