Oslo-arrogansen

Sett frå Oslo ser landet vårt ut annleis enn slik me ser det her i vest. For økonomar og politikarar i hovudstaden er ei sterk krone, eit høgt rentenivå og sterk lønsvekst noko ein nokså greitt kan leva med.