Lavere strafferammer - økt kriminalitet

På nyhetene den 11. april kom advokaten Ellen Moen med følgende utspill: Hun mente at man i voldtektssaker bør halvere strafferammen for voldtektsforbrytere.