Lysere for norsk barskog?

Skogvernet i Norge har lenge vært et mørkt kapittel. Ufornuftig hogst er i dag den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i landet vårt.