Ingen lysning for Askøybroen

Askøybroen forblir mørklagt i hvert fall i to år til.