Om maktspråk

Debatten om Negerlandsbyen virker som et agurknytt-oppslag, foranlediget av en større og viktigere sak.