Vil granska "Sleipner"-korrosjon

Representantar for etterlatne og overlevande vil ha nye granskingar av "Sleipner"-konstruksjonen etter at det er påvist store skilnader i korrosjonsåtak på skroget.