2000 i tog mot rasisme

Ei vinterkledd sogndalbygd markerte i går sin avsky mot rasisme. Elevar og studentar i skulebygda, truleg i overkant av 2000, marsjerte frå Fosshaugane til sentrum.