Kort om forskjellspolitikk.

Mitt innlegg i BT om Bystyrets behandling av hhv. Fri lege og medisin for minstepensjonister og mottak av flyktninger i Bergen kommune i inneværende år har fått gruppelederne i hhv AP og H - varaordfører Terje Ohnstad og Martin Smith-Sivertsen - til å forsvare sine partiers standpunkt.